Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Telegram verschillen 3 Fasen vermogen
#1
Na wat zoeken hebben we een document gevonden wat lijkt op de Belgische specificaties van de "Slimme Meter" als het gaat om de P1- en S1-communicatie.

Zie hier de link: https://onedrive.live.com/view.aspx?resi...yvh8EwUVQI

Het ziet er naar uit dat voor België de momentane vermogenswaarden voor drie fasen berekend 
moet worden aan de hand van de volgende telegram velden:

1-0:32.7.0.255 Instantaneous voltage L1
1-0:52.7.0.255 Instantaneous voltage L2
1-0:72.7.0.255 Instantaneous voltage L3
en:
1-0:31.7.0.255 Instantaneous current L1
1-0:51.7.0.255 Instantaneous current L2
1-0:71.7.0.255 Instantaneous current L3

Het lijkt er op dat er geen aparte telegramvelden zijn voor levering (injectie) en verbruik.

In Nederland worden deze waarden vanuit het telegram wel aangeleverd en hoeven niet te
worden berekend getuige de volgende velden:

1-0:21.7.0: L1 Momentane vermogen in Watt(s) van het net afgenomen.
1-0:22.7.0: L1 Momentane vermogen in Watt(s) aan het net geleverd.
1-0:41.7.0: L2 Momentane vermogen in Watt(s) van het net afgenomen.
1-0:42.7.0: L2 Momentane vermogen in Watt(s) aan het net geleverd.
1-0:61.7.0: L3 Momentane vermogen in Watt(s) van het net afgenomen
1-0:62.7.0: L3 Momentane vermogen in Watt(s) aan het net geleverd.
Antwoord
#2
Ik heb oof een 3 fasige meter en heb de optie op de BeeCLear ingesteld op 3 fasig. Is er meer uitleg over de lezing van de "nieuwe" grafieken dat wij dan krijgen ? Ik zie percies 3 grafieken, 1 per fase ! Correct ? Daarbijkomend, ik zie dat ik vermogen produceren naar het net alhoewell de batterij vermogen aan het leveren is in gesloten circuit, dus alleen naar de woning en zonder enige vermogen te sturen naar het net. Dit begrijp ik niet zo goed ?
Antwoord


Ga naar locatie: