Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Scherm suggesties 2
#1
1) Aanpassing kolomnaam en plaatsing tekst.

Elektriciteit
Instellingen vTabel

Voor alle eriodes geldt:

Hier staan als kolomnamen " Verbruik hoogtarief" en "Verbruik laagtarief" echter de waarden representeren geen verbruik, maar de meterstand.


N.B.
Opvallend is dat bij Gas wel de kolomnaam "Meterstand" heeft.


2) Elektriciteit

Instellingen vTabel en zonder Tabel (grafisch)
De regel  met "Aansluitkosten:..." rechtsboven in, is incompleet er staat informatie, maar het laatste deel wordt niet getoond.
"Valt van het scherm af (gebruik iPad).

Bij "Gas" niet het geval. Tip/ advies hou het kader van de grafiek/ tabel aan. Deze valt namelijk wel binnen het afleesbare deel van het beeldscherm.
Antwoord
#2
Beste Voxd2000,

Uw verbeterpunten bevatten op het gebied van interface consistentie en bruikbaarheid presentatie (leesbaarheid).
Dat zijn waardevolle punten. Dit gaan we meenemen ter evaluatie en verbetering in de volgende firmware release.

Hartelijk dank hiervoor.
Antwoord
#3
Opnieuw een suggestie.
Betreft de verschillende perioden die geselecteerd kunnen worden
De nu gebruikte eenheden: min - uur - dag
Mijn voorstel is min - uur - 24 uur

IK denk bij dag aan vandaag (dus 00:00-23:59 uur) dus niet aan de afgelopen 24 uur zoals nu afgebeeld.
Vandaar dat ik “24 uur” voorstel dan denk IK wel aan de afgelopen 24 uur.
Antwoord


Ga naar locatie: