BeeClear Forums
Totaalindicatie toevoegen bij dubbele meter - Afdrukversie

+- BeeClear Forums (https://forum.beeclear.nl)
+-- Forum: Beeclear Forum (https://forum.beeclear.nl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Functionele wensen (https://forum.beeclear.nl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Topic: Totaalindicatie toevoegen bij dubbele meter (/showthread.php?tid=141)Totaalindicatie toevoegen bij dubbele meter - tasi - 03-10-2023

Hi, can you please add a total indication in the electricity screen when there is a double meter?

Hallo, kunt u een totaalindicatie toevoegen in het elektriciteitsscherm als er een dubbele meter is?