BeeClear Forums
Inloggen Beeclear en Forum - Afdrukversie

+- BeeClear Forums (https://forum.beeclear.nl)
+-- Forum: Beeclear Forum (https://forum.beeclear.nl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Functionele wensen (https://forum.beeclear.nl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Topic: Inloggen Beeclear en Forum (/showthread.php?tid=109)Inloggen Beeclear en Forum - Voxd2000 - 11-11-2020

Uitgangspunt: inlogprocedure is geprogrammeerd door Beeclear ontwikkelaar

Bij het inloggen op mijn iPad valt mij op dat er vanuit wordt gegaan dat mijn gebruikersnaam/ e-mail adres met een hoofdletter begint. <Capslock On> 

Ik stel dus voor, indien mogelijk,  dit uit te zetten default <Capslock Off> 

Bij inloggen met de standaard waarden beeclear/ energie wordt het dus nu Beeclear/ energie
Inloggen mislukt want de procedure is hoofdletter gevoelig.